2017

Chain Chronicle Haecceitas no Hikari [ซับไทย]
0
Chain Chronicle Haecceitas no Hikari [ซับไทย]
Chain Chronicle Haecceitas no Hikari เรื่องราวเกิดขึ้นในดินแดนที่ชื่อว่า Yuguto ผู้คนอาศัยในดินแดนนี้ที่มีขนาดเท่าโลก ซึ่งแท้จริงแล้วแบ่งเป็นหลากหลายพื้นที่และมีกษัตริย์ปกครองตามพื้นที่ ซึ่งจะมีพื้นที่เขตเล็กๆที่เหล่ากษัตริย์มีพบกันและประชุมกันโดยยึดมั่นในสันติและความสมดุล จนกระทั่งมีกลุ่มมอนสเตอร์แห่งความมืดปรากฏตัวขึ้น  Chain Chronicle Haecceitas no Hikari   a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ...
0 /0
Facebook