Home » Uncategorized » Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 1-?? พากษ์ไทย/ซับไทย

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 1-?? พากษ์ไทย/ซับไทย

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องหลังจบศึกการต่อสู้กับจอมมารบู ซึ่งโลกสงบสุขไปนานหลายปี แต่แล้วพวกโกคูก็ต้องพบกับศึกครั้งใหม่ ซึ่งจะไม่เหมือนกับตอนภาค GT โดยคราวนี้ทางอาจารย์ โทริยามะ อากิระ  จะเป็นคนเขียนบทและกำกับการสร้าง ร่วมกับทาง Fuji TV ด้วยตัวเองกันเลย

พากษ์ไทย

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 1

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 2

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 3

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 4

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 5

ซับไทย

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 1

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 2

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 3

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 4

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 5

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 6

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 7

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 8

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 9

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 10

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 11

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 12

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 13

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 14

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 15

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 16

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 17

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 18

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 19

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 20

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 21

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 22

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 23

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 24

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 25

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 26

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 27

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 28

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 29

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 30

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 31

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 32

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 33

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 34

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 35

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 36

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 37

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 38

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 39

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 40

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 41

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 42

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 43

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 44

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 45

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 46

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 47

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 48

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 49

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 50

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 51

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 52

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 53

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 54

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 55

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 56

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 57

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 58

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 59

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 60

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 61

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 62

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 63

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 64

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 65

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 66

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 67

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 68

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 69

Dragon Ball Super ดราก้อนบอลซูเปอร์ ตอนที่ 70

 

 

 

ใส่ความเห็น