Home » Uncategorized » Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-148 พากษ์ไทย/ซับไทย

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-148 พากษ์ไทย/ซับไทย

90838_115345489

 

เรื่องย่อ

โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… ? แล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคและแบบทดสอบอะไรบ้าง มา ร่วมสุ้นและเป็นกำลังใจให้เขาได้ใน hunter x hunter 2011

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-3

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 4-6

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 7-9

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 10-12

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 13-15

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 16-18

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 19-21

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 22-24

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 25-28

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 29-32

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 33-36

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 37-40

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 41-43

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 44-48

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 49     ตั้งแต่นี้ไปเป็นซับไทย

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 50

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 51

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 52

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 53

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 54

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 55

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 56

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 57

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 58

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 59

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 60

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 61

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 62

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 63

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 64

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 65

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 66

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 67

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 68

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 69

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 70

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 71

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 72

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 73

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 74

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 75

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 76

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 77

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 78

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 79

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 80

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 81

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 82

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 83

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 84

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 85

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 86

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 87

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 88

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 89

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 90

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 91

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 92

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 93

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 94

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 95

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 96

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 97

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 98

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 99

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 100

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 101

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 102

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 103

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 104

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 105

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 106

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 107

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 108

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 109

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 110

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 111

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 112

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 113

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 114

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 115

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 116

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 117

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 118

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 119

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 120

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 121

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 122

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 123

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 124

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 125

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 126

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 127

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 128

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 129

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 130

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 131

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 132

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 133

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 134

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 135

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 136

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 137

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 138

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 139

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 140

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 141

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 142

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 143

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 144

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 145

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 146

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 147

HUNTER X HUNTER ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ตอนที่ 148

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Name *
Email *
Website